กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดการฝึกส่งกำลังบำรุงกองทัพอากาศ LOG EX 2022

    พลอากาศตรี ฉัตรชาย  ธานีรัตน์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกส่งกำลังบำรุงกองทัพอากาศ LOG EX 2022 ณ กองบิน ๑ พร้อมทั้งนำคณะฯ ร่วมชมการฝึกฯ อีกทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการฝึกฯ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีปิดการฝึกฯ ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

Oci 001  Oci 002  Oci 003

Oci 004  Oci 005  Oci 007

Oci 010  Oci 012  Oci 014

Oci 016  Oci 017  Oci 020