กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการกองบิน ๑ และครอบครัวข้าราชการฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕๕

 

Ai1 001  Ai1 002  Ai1 003

Ai1 005  Ai1 007  Ai1 008

Ai1 010  Ai1 011