กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ประจำปี ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย)

    โดยมี เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ ณ พระรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ด้านหน้าอาคาร กองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

 13062565 1  13062565 2  13062565 3

 

  13062565 4  13062565 5  13062565 6

 

 13062565 7  13062565 8  13062565 9

 

 13062565 10  13062565 11

line