กองบิน ๑ ต้อนรับคณะสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑

    พลโท สุรศักดิ์  วรรณสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิศาล วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ ราชการของกองบิน ๑ ตลอดจนการจัดแสดงอากาศยาน ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

 tN1  tN2  tN3

 

 tN4  tN5  tN6

 

 tN7  tN8  tN9

 

 tN10  tN11  tN12