กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น
    โดยมี เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ และครอบครัวข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

 tk1  tk3  tk4

 

 tk6  tk8  tk13

 

 tk15  tk16  tk20

 

 tk21  tk22  tk23

 

 tk24  tk25