กองบิน ๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเป็นการสำรองโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมฯ มีผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๙๒,๔๐๐ ซีซี ณ ห้องอเนกประสงค์แผนกพลาธิการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 W1n 001  W1n 002  W1n 003

 

 W1n 004  W1n 005  W1n 006

 

 W1n 008  W1n 010  W1n 011