กองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่
    โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 Ai8 001  Ai8 002  Ai8 003

 

 Ai8 004  Ai8 005  Ai8 006

 

 Ai8 007  Ai8 008  Ai8 010