กองบิน ๑ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอสรพิษวิทยา

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอสรพิษวิทยา ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอาสา - กู้ภัย และครอบครัวข้าราชการกองบิน ๑ เกี่ยวกับประเภทของงู, ระบบพิษ, การเผชิญเหตุ, การปฐมพยาบาล, การจับหรือเคลื่อนย้ายสัตว์มีพิษประเภทงู ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
    โดยมีทีมงาน Nick Wildlife เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติ ณ กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 B2n 001  B2n 005  B2n 006

 

 B2n 007  B2n 009  B2n 010

 

 B2n 011  B2n 014  B2n 015