กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 B6n 001  B6n 002  B6n 003

 

 B6n 004  B6n 005  B6n 006

 

 B6n 007  B6n 008  B6n 009