กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
และคณะการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ

    พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานข้าราชการกองพันทหารอากาศโยธิน และมอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิต ทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
   ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน อีกทั้งรับคำแนะนำเพื่อให้เกิดผลดี ในการปฏิบัติต่อไป

 

 Bi6 001  Bi6 003  Bi6 004

 

 Bi6 005  Bi6 006  Bi6 008

 

 Bi6 009  Bi6 011  Bi6 012

 

 Bi6 013  Bi6 014  Bi6 017