กองบิน ๑ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะลูกเสือ - เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน ๙ แห่ง เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ค่ายลูกเสือ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕

 

 B9n 001  B9n 003  B9n 004

 

 B9n 006  B9n 007  B9n 010

 

 B9n 011  B9n 013  B9n 016