กองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา จัดโดยกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
    โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

 

 C2n 001  C2n 002  C2n 003

 

 C2n 004  C2n 005  C2n 006

 

 C2n 007  C2n 008  C2n 009