กองบิน ๑ ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ครบรอบ ๔๐ ปี

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีวันสถาปนา กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ครบรอบ ๔๐ ปี โดยมี พลโท สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

 

 C3n 001  C3n 002  C3n 003

 

 C3n 004  C3n 005  C3n 006

 

 C3n 007      C3n 008  C3n 009

 

 C3n 010