พิธีทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

      นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑, แพทย์หญิง ศศิกาญจน์  สุขแก้ว รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อร่วมสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ศาลาการเปรียญวัดโตนด ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

Bc4 001      Bc4 002  Bc4 003   

Bc4 004      Bc4 005  Bc4 006   

Bc4 007      Bc4 008  Bc4 009   

Bc4 010      Bc4 011