พิธีอำลาการปฏิบัติราชการทหารกองประจำการ กองบิน ๑

     นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ และจะครบกำหนดปลดประจำการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

Bc7 001      Bc7 002  Bc7 003   

      

Bc7 004      Bc7 005  Bc7 006   

      

Bc7 007      Bc7 008