กองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนาท้าวสุรนารี

    นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็น ท้าวสุรนารี วีรสตรีที่มีส่วนในการกอบกู้เมืองนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๙ โดยมี พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

C9n 001      C9n 002  C9n 003   

      

C9n 004      C9n 005  C9n 006   

      

C9n 007      C9n 008  C9n 009