พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร กองบิน ๑

        นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศและแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ศูนย์บริการการบิน แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

      

C1m 001      C1m 002  C1m 003   

C1m 004      C1m 005  C1m 006   

C1m 007      C1m 008  C1m 012