พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร กองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑, กำลังพลกองบิน ๑ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถงชั้น ๒ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

       

Pp6 1      Pp6 2  Pp6 3   

Pp6 4      Pp6 5  Pp6 6   

Pp6 7      Pp6 8  Pp6 11