กองบิน ๑ กระทำพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒

           นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาและพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒
          โดยมี นาวาอากาศเอก ดำรงค์ศักดิ์  ฟักขำ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

       

Pp8 1      Pp8 2  Pp8 3   

Pp8 5      Pp8 7  Pp8 8