กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

           นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพล และครอบครัวกองบิน ๑ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

       

F2a 001      F2a 002  F2a 005   

F2a 006      F2a 010  F2a 016