กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

          พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
          โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑, กำลังพลกองบิน ๑ ให้การต้อนรับฯ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

       

4Fa 001      4Fa 002  4Fa 003   

4Fa 004      4Fa 005  4Fa 006   

4Fa 007      4Fa 008  4Fa 009