กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

         นาวาอากาศเอก สกุลรัตน์  ศรียันต์ หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน ๒๔๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงาน กองบิน ๑ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย แหล่งวิทยาการที่สำคัญในกองทัพอากาศ และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐบาล หรือเอกชน
          รวมทั้งวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การทหาร และวัฒนธรรม โดยมี นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย กำลังพลกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

       

F1b 001      F1b 002  F1b 007   

F1b 008      F1b 011  F1b 012