พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

       นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003


WingOne1 64004  WingOne1 64005  WingOne1 64006

 

WingOne1 64007  WingOne1 64008  WingOne1 64009

      

WingOne1 64010  WingOne1 64011  WingOne1 64012

line