ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก

      พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมาด้วยเครื่องบินกองทัพบก มายังสนามบิน กองบิน ๑ เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก อัครเดช  บุญเทียม

   ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าส่วนราชการฯ สังกัดกองทัพบก ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามบิน กองบิน ๑

 

welcome-rta-commander-in-chief 1  welcome-rta-commander-in-chief 2  welcome-rta-commander-in-chief 3


welcome-rta-commander-in-chief 4  welcome-rta-commander-in-chief 5  welcome-rta-commander-in-chief 6

line