กองบิน ๑ รับการตรวจสอบสมรรถภาพกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๔

      นาวาอากาศเอก สาธิต  สุทธิเวช นายทหารกำลังพลอาวุโส กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลกองบิน ๑
โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมข้าราชการที่ควบคุม กำกับดูแลการทดสอบฯ ให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ รวมถึงรับฟังข้อชี้แจงแนะนำเพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑

 

WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003


WingOne1 64004  WingOne1 64005  WingOne1 64006


WingOne1 64007  WingOne1 64008  WingOne1 64009

line