พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑, พิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดและต้อนรับทหารใหม่

                นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, พิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดและต้อนรับทหารใหม่ ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๒๒๙ คน โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑

 

 

WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003


WingOne1 64004  WingOne1 64006  WingOne1 64007

 

WingOne1 64008  WingOne1 64009  WingOne1 64011

line