พิธีบำเพ็ญกุศล แผนกขนส่ง กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
แผนกขนส่ง กองบิน ๑ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และข้าราชการเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๑

 

 WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003

 

  WingOne1 64004  WingOne1 64007  WingOne1 64008

 

 

line