กองบิน ๑ รับการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ประจำปี ๖๔

       เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะกรรมการ เดินทางมากองบิน ๑
เพื่อตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยสังกัดกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และข้าราชการให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล,
อาวุธยุทโธปกรณ์ สถานการณ์การป้องกันภัยทางอากาศและการป้องกันฐานบินทางภาคพื้น รวมถึงรับฟังข้อชี้แจงสรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ฯ

 

 

WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003


WingOne1 64005  WingOne1 64007  WingOne1 64008

 

WingOne1 64010  WingOne1 64013  WingOne1 64014

line