พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น
โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

 

WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003


WingOne1 64004  WingOne1 64005  WingOne1 64006

 

WingOne1 64007  WingOne1 64008  WingOne1 64009

line