กองบิน ๑ ประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๔

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมสภากาแฟ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการบูรณาการทำงานร่วมมือผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
       โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพละศึกษา ดร.ยัพ บัน ฮาร์ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา

 

WingOne1 Coffe1  WingOne1 Coffe2  WingOne1 Coffe3

 

  WingOne1 Coffe4  WingOne1 Coffe5  WingOne1 Coffe6

 

 WingOne1 Coffe7  WingOne1 Coffe8