กองบิน ๑ ให้การต้อนรับเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ

      พลอากาศตรี ธีรพล  สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ นาวาอากาศเอกเจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำคณะฯ ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการขนส่ง ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๑ โดยชี้แจงผลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติต่อไป

 

WingOne1 T1  WingOne1 T2  WingOne1 T3

 

  WingOne1 T4  WingOne1 T5  WingOne1 T6

 

 WingOne1 T7  WingOne1 T8  WingOne1 T9  

 

 WingOne1 T10  WingOne1 T11