กองบิน ๑ ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะตรวจเยี่ยม

        พลอากาศตรี พิซิตไชย สุรกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงานอาเซียนทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการอาเซียน ณ กองบิน ๑ เพื่อกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน, โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับกิจการอาเซียนของกองบิน ๑
          โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑

WingOne1 Eng1  WingOne1 Eng2  WingOne1 Eng3

 

  WingOne1 Eng4  WingOne1 Eng5  WingOne1 Eng6

 

 WingOne1 Eng7  WingOne1 Eng8