กองบิน ๑ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

        พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย พลตรี ชำนาญ  ช้างสาต ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๘ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโท ธเนศ  วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานต้อนรับคณะฯ
            ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒ พร้อมทั้งได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ภาคพื้น, ภาคอากาศ รวมถึงการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ และการป้องกันภัยทางอากาศ ให้กับคณะฯ ได้รับชม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนามบิน กองบิน ๑

 

WingOne1 VV1  WingOne1 VV2  WingOne1 VV3

 

  WingOne1 VV4  WingOne1 VV5  WingOne1 VV6

 

  WingOne1 VV7  WingOne1 VV8  WingOne1 VV9

 

  WingOne1 VV10  WingOne1 VV11  WingOne1 VV12