กองบิน ๑ จัดพิธีอำลาเนื่องในโอกาสปลดประจำการ บข.๑๙/ก

        นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาเนื่องในโอกาสปลดประจำการ บข.๑๙/ก F-16ADF (10207), F-16 (10321) สังกัดฝูงบิน ๑๐๒ และ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ โดยมีข้าราชการสังกัดฝูงบิน ฯ ร่วมพิธีอำลาฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน สนามบินกองบิน ๑

 

WingOne1 Ai1  WingOne1 Ai2  WingOne1 Ai3

 

  WingOne1 Ai4  WingOne1 Ai5  WingOne1 Ai6

 

  WingOne1 Ai7  WingOne1 Ai8  WingOne1 Ai9