กองบิน ๑ ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ

      นาวาอากาศเอก วรพจน์  วรพิศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศและคณะ เดินทางมาเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการให้การต้อนรับคณะ ฯ และรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กองบิน ๑

 

WingOne1 Stn1  WingOne1 Stn2  WingOne1 Stn3

 

  WingOne1 Stn4  WingOne1 Stn5  WingOne1 Stn6

 

  WingOne1 Stn7