กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

     นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าร่วมการบรรยายสรุป และให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารทางการทหาร ยุทธศาสตร์ทหาร การปฏิบัติการร่วม/ผสม รวมถึงการเยี่ยมชมกิจการของหน่วยทหาร และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโท ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในการบรรยายฯ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔ กองทัพภาคที่ ๒

 

WingOne1 R1  WingOne1 R2  WingOne1 R3

 

  WingOne1 R4  WingOne1 R5  WingOne1 R6

 

  WingOne1 R7  WingOne1 R8