พิธีบำเพ็ญกุศลแผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑

 

WingOne1 M1  WingOne1 M3  WingOne1 M4

 

  WingOne1 M5  WingOne1 M6  WingOne1 M7

 

  WingOne1 M8