ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของทหารกองประจำการ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการฝึกและให้ขวัญกำลังใจในการฝึกภาคสนามของทหารกองประจำการ กองบิน ๑ รุ่นที่ ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๒ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

WingOne1 E1  WingOne1 E2  WingOne1 E3

 

  WingOne1 E4  WingOne1 E5  WingOne1 E6

 

  WingOne1 E7  WingOne1 E8