กองบิน ๑ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการวางแผนและตรวจสอบความพร้อมสถานที่กักกันตัวผู้ที่มีความเสี่ยง

    เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นายวีระพล  วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ

   โดยร่วมการวางแผนดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมสำหรับสถานที่กักกันตัวผู้ที่มีความเสี่ยง (Organizational Quarantine หรือ (OQ) ) ณ กองบิน ๑ รวมถึงการแนะนำการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม

 

 oq-wing1 1  oq-wing1 2  oq-wing1 3

 

  oq-wing1 4  oq-wing1 5  oq-wing1 6

 

 oq-wing1 7  oq-wing1 8  oq-wing1 9

 

 oq-wing1 10  oq-wing1 11  oq-wing1 12

line