กองบิน ๑ ประชุมเตรียมการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ กองบิน ๑ ในขั้นตอนการปฏิบัติ ความพร้อมด้านสถานที่ สถานภาพกำลังพล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างความพร้อมในการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเสริมความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

 

 prepare-for-special-ward 1  prepare-for-special-ward 2  prepare-for-special-ward 3

 

  prepare-for-special-ward 4  prepare-for-special-ward 5  prepare-for-special-ward 6

 

 prepare-for-special-ward 7  prepare-for-special-ward 8  prepare-for-special-ward 9

line