พิธีอำลาการปฏิบัติราชการทหารกองประจำการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการ ทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

 

WingOne1 O1  WingOne1 O2  WingOne1 O3

 

  WingOne1 O4  WingOne1 O5  WingOne1 O6

 

  WingOne1 O8  WingOne1 O9  WingOne1 O10

 

  WingOne1 O11