พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑และนาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

WingOne1 T1  WingOne1 T2  WingOne1 T3

 

  WingOne1 T4  WingOne1 T5  WingOne1 T6

 

  WingOne1 T7  WingOne1 T8  WingOne1 T9

 

  WingOne1 T10  WingOne1 T11  WingOne1 T12

 

  WingOne1 T13