กองบิน ๑ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี หญิง​ มัลลิกา​  คมนามูล​ รองผู้อำนวยการ​โรงพยาบาลกองบิน กองบิน​ ๑ สนับสนุนบุคลากร​ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกองบิน ฯ ในโครงการ “หัวใจไทย ไทยช่วยไทย ไทยสู้สู้” โดยช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

Wing1 Covid1  Wing1 Covid2  Wing1 Covid3

 

Wing1 Covid4  Wing1 Covid5  Wing1 Covid6

 

Wing1 Covid7  Wing1 Covid8  Wing1 Covid9

 

Wing1 Covid10  Wing1 Covid11  Wing1 Covid12