กองบิน ๑ เปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ (ผู้ขับเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ กฎจราจรที่เกี่ยวกับการบังคับเรือ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้เกิดความชำนาญและมีทักษะในการบังคับเรือยนต์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ กองบิน ๑

 

 training-steer 1  training-steer 2  training-steer 3

 

  training-steer 4  training-steer 5  training-steer 6

 

 training-steer 7  training-steer 8  training-steer 9

line