พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น โดยมี นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

 promoted-100664 1  promoted-100664 2  promoted-100664 3

 

  promoted-100664 4  promoted-100664 5  promoted-100664 6

 

 promoted-100664 7  promoted-100664 8  promoted-100664 9

 

 promoted-100664 10  promoted-100664 11  promoted-100664 12

 

 promoted-100664 13

line