พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ)
    โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

 Wing1 ceremony1  Wing1 ceremony2  Wing1 ceremony3

 

  Wing1 ceremony4  Wing1 ceremony5  Wing1 ceremony6

 

 Wing1 ceremony7  Wing1 ceremony8  Wing1 ceremony9

 

 Wing1 ceremony10  Wing1 ceremony11