ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน

    วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ ในวาระอันสำคัญนี้ ฝูง.๑๐๒ ฯ ได้ประกอบพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมี น.ท.ดำรงค์ศักดิ์  ฟักขำ ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ ฯ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝูง.๑๐๒ ฯ ร่วมในพิธี ณ ด้านหน้าอาคารฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑

 

 Wing1 102F1  Wing1 102F2  Wing1 102F3

 

  Wing1 102F4  Wing1 102F5  Wing1 102F6

 

 Wing1 102F7  Wing1 102F8