กองบิน ๑ รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปี ๒๕๖๔

    พลอากาศโท อร่าม  สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชีกองบิน ๑ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC.) ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการฯ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจที่รับมอบหมาย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑

 

 Wing1 VT1  Wing1 VT2  Wing1 VT3  Wing1 VT4