กองบิน ๑ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และกองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ และกองบิน ๑ โดยมอบทุนฯ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองบิน ๑ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑

 

Wing1 Sc1  Wing1 Sc2  Wing1 Sc3

 

Wing1 Sc4  Wing1 Sc5  Wing1 Sc6

 

Wing1 Sc7  Wing1 Sc8  Wing1 Sc9

 

Wing1 Sc10  Wing1 Sc11  Wing1 Sc12