กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ องคมนตรี และคณะ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี และคณะผู้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชภาวนาวชิรคุณ ณ วัดเขาตาเงาะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศมายังกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สนามบินกองบิน ๑

 

Wing1 M1  Wing1 M2  Wing1 M3

 

Wing1 M4  Wing1 M5  Wing1 M6

 

  Wing1 M7